Marsvin

Namnet marsvin kommer från tyska Meerschweinchen som betyder "liten havsgris". Marsvin har sitt ursprungliga utbredningsområde i Anderna, Sydamerika och domesticerades redan 5000 f.Kr, främst för köttets skull. Till Europa och resten av världen kom den på 1500-talet. De vilda marsvinsarterna lever i öppna områden med låg växtlighet där de kan gömma sig. I vilt tillstånd består en marsvinsflock av åtta till tio marsvin, varav en hane och resten honor och ungar.

Enligt svensk djurskyddslag måste marsvin hållas med minst en artfrände om inte särskilda skäl föreligger (som smittsam sjukdom eller onormalt aggressivt beteende). Ensamma marsvin blir ofta deprimerade, mår psykiskt dåligt och blir skygga samt är svårare att domesticera. Ensamma marsvin kan även svälta sig själva till döds. Om man har honor eller hanar ihop spelar ingen roll då de i regel trivs lika bra tillsammans. Man ska dock aldrig ha en hona och en hane ihop permanent.

En marsvinshona är brunstig ungefär var femtonde dag och dräktig cirka 70 dygn. Honan bör vara minst sju månader innan hon får sin första kull. Toxicos (havandeskapsförgiftning) är tyvärr en vanlig komplikation och det slutar ofta med att honan och hennes oftast ofödda ungar dör. Kullen består oftast av två till sex ungar, men större kullar förekommer. Ungarna väger mellan 60 och 120 gram. Marsvinsungen föds med öppna ögon och päls, och kan snart springa omkring.

Inom Svenska Marsvinsföreningen (SMF) är marsvinsraserna, indelade i tre huvudkategorier: strävhåriga, korthåriga och långhåriga. Det finns även raser med "guidestandard" och "ostandardiserade" marsvin. Samtliga raser finns i många olika färger och teckningar.